Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Veřejnost
24.10.2018
Přehlídka středních škol a pracovního uplatnění 

Okresní hospodářská komora Kroměříž, Město Holešov a Úřad práce ČR, Kontaktní pracoviště Holešov, jsou organizátory. Přehlídky středních škol a pracovního uplatnění – Holešov 2018. Přehlídka je určena žákům 8. a 9. ročníků základních škol, jejích rodičům, pedagogům a široké veřejnosti. Poskytne přehled o nabídce  oborů vzdělání na středních školách. Představí možnosti uplatnění na trhu práce a poskytne kontakt s budoucími zaměstnavateli. Zástupci Informačního a poradenského střediska Úřadu práce nabídnou poradenství k volbě povolání.

Na této přehlídce se bude prezentovat i naše škola - Střední škola – Centrum odborné přípravy technické Kroměříž. Těšíme se na Vaši návštěvu!

Bližší informace zde.