Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Veřejnost
1.10.2018
Polytechnické vzdělávání pro základní školy 

SŠ – COPT Kroměříž je partnerem projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje“. Jednou z aktivit IKAP je podpora technického vzdělávání formou edukačních programů pro základní školy kroměřížského regionu.


Úvodní projektový den (25. 9. 2018) byl určen pro žáky 9. třídy ZŠ Kroměříž, Komenského náměstí 440 a byl zaměřený na problematiku moderních elektroinstalací SMART HOME. Žáci se teoreticky seznámili s variantami inteligentních elektroinstalací včetně ukázek funkce praktických modulů firmy ELKO EP Holešov. Na závěr si žáci získané vědomosti a dovednosti ověřili formou zábavného elektronického testu. Nejlepší a technicky nejzdatnější deváťáci obdrželi od vedení SŠ – COPT Kroměříž diplom. Obdobné aktivity bude naše škola provozovat každý měsíc až do konce příštího školního roku i pro další ZŠ Kroměřížska.

Fotografie zde.