Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Veřejnost
28.05.2018
Kurz polyfúzního svařování 

Žáci 1. ročníku oboru instalatér ve dnech 21. - 24. 5. 2018 absolvovali kurz polyfúzního svařování plastů ZK 15, 16 P2. V průběhu tohoto kurzu byly předány teoretické vědomosti a praktické dovednosti, které poté žáci uplatili nejen při závěrečném testu z BOZP - PO a technologie svařování trubek, ale především při výrobě zkušebního svařence. Po odborné stránce kurzem zkušeně provedl Bc. Jan Vosátka z UNO PRAHA, spol. s r.o.

Fotografie zde.